Learning &
Development

is about

 

Me and my Dots
You as an organization and your Dots
Us as a society and our Dots

 

Together we grow by

 

Connecting the Dots

Over Dotpin

 

Wat is Dotpin?
Dotpin onderzoekt en ontwikkelt de mogelijkheden die de combinatie van psychologie, informatica en visual/UX design biedt voor hulp bij studiekeuze, loopbaanbegeleiding en een leven lang leren. Wij ontwerpen en ontwikkelen een methode, dataset en applicaties die gebruikers door middel van een ‘fun, digital experience’ helpen, inspireren, motiveren en activeren om relevante opleidingen en skills te vinden en toe te eigenen. Tijdens het initiële ontwerpproces hebben we ons laten inspireren door (1) de Zelfdeterminatietheorie, (2) het ‘Connecting the Dots’ principe en (3) de Dot Pin Markeermachine:

 

> Zelfdeterminatietheorie
Deze wetenschappelijke theorie van Edward L. Deci en Richard M. Ryan stelt dat de intrinsieke motivatie van een persoon om doelen te bereiken mede afhangt van het vervullen van de volgende drie behoeften:
– competentie (Dotpin doet dat met studierichtingen en skills)
– autonomie (Dotpin doet dat met ‘My Dots’)
– verbinding met anderen (Dotpin doet dat met: Connect & Chat)

 

> Connecting the Dots
Dit komt uit de ‘Stanford commencement address’ van Steve Jobs op 12 juni 2005, beter bekend als de ‘Stay hungry, stay foolish’ speech. Jobs vertelde in deze speech over het principe van ‘Connecting the Dots’: het verbinden van interesses, ideeën en ervaringen (de Dots) wat je in staat stelt je educatieve en professionele pad te vinden. Hij vertelde ook “you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward”. Wij durven echter te beweren dat dat (inmiddels) wél mogelijk is: met behulp van een algoritme kun je Dots ‘connecten’ en voorspellen. Dat is wat Dotpin doet.

 

> Dot Pin Markeermachine
Dit is een industriële grafeermachine waarmee met een naald puntjes in harde ondergronden zoals metaal of steen kunnen worden gezet om op deze manier een permanente markering aan te brengen. Wij vinden deze machine een mooie analogie voor het ‘markeren van je eigen carrièrepad’ en het ‘Connecting the Dots’ principe. Uiteraard is onze merknaam Dotpin hiervan afgeleid.

 

Een leven lang hulp bij studiekeuze
Het uitgangspunt van Dotpin is om het individu vanaf de schoolbanken tot aan het pensioen te helpen met studiekeuze. Het individu dient gedurende de gehele loopbaan in staat te zijn om eigen ontwikkeldoelen én ontwikkeldoelen van organisaties te vinden en toe te eigenen. Ook eerdere inzichten, testresultaten, feedback en antwoorden op vragen behoren het eigendom van het individu te zijn. Het is buitengewoon inefficiënt dat je bij school A, onderwijsinstelling B, werkgever C, werkgever D etc. steeds weer opnieuw op zoek moet gaan naar je waarden en interesses: deze data moet je mee kunnen nemen en gebruiken gedurende je loopbaan.

 

Waarom Dotpin?
Dotpin wil helpen bij het vinden van het educatieve en professionele pad. Dit proces is natuurlijk altijd al belangrijk en vaak moeilijk geweest: extrinsieke motiverende factoren zoals ouderlijke druk, meningen van leeftijdsgenoten, financiële en/of sociale status zijn er al sinds mensenheugenis en spelen vaak een grote, of zelfs beslissende rol. Combineer deze factoren met de afhankelijke positie van scholieren (en vaak ook bij studenten) en de vele studiemogelijkheden en je hebt een ‘tombola van gedachten, hoop en angsten’ waardoor het erg moeilijk is om als scholier of student zelfstandig een beslissing te nemen. Ook als je gaat werken wordt studiekeuze en ontwikkeling vaak niet makkelijker. Wat wil je zelf? Wat wil je omgeving? Wat wil je werkgever? Wat zijn je opties?

 

Bovendien hebben digitalisering en de veranderingen op de arbeidsmarkt de behoefte aan blijvende ontwikkeling en een leven lang leren vergroot. Onze visie is gebaseerd op de idee dat een leven lang leren niet alleen voor werknemers is: het bijbrengen van een leven lang leren begint al vóór de volwassenheid en moet worden gefaciliteerd vanaf het secundair onderwijs. We willen dit echter proberen te doen zonder het gebruik van deze term die bij de meesten het gevoel oproept dat ze ‘aan hun huiswerk moeten en dit een leven lang moeten doen’. Dotpin wil onderzoek en exploreren gedurende de loopbaan vanaf het voortgezet onderwijs mogelijk maken en stimuleren waardoor een leven lang leren als vanzelf ontstaat.

 

Kortom: hulp bij studiekeuze is gedurende je gehele loopbaan belangrijk om:

– inzicht te krijgen in eigen drijfveren, interesses en waarden

– je te laten inspireren, activeren en motiveren

– hulp te krijgen en je gesteund te voelen


Wat is het probleem met de huidige oplossing?
Hulp bij studiekeuze bestaat op dit moment in de vorm van psychologische onderzoeksbureaus, studiekeuzeadviseurs en loopbaancoaches die hun diensten aanbieden. We vinden het belangrijk om de problemen rondom deze persoonlijke studiekeuze- en loopbaanbegeleiding te benoemen om de noodzaak voor digitalisering van dit proces te onderbouwen. Dit zijn:

 

– De adviseur is niet gedurende de gehele loopbaan 24/7 beschikbaar: het is een momentopname van vaak maar 1 dag

– Het is moeilijk om als adviseur niet bevooroordeeld te zijn: eerdere ervaringen en de mening van (betalende) ouders tellen nu eenmaal mee

– Als adviseur is het vandaag de dag zeer moeilijk om volledig op de hoogte te hoogte te blijven van de grote hoeveelheid aan studies

– Een ieder mag zich studiekeuzeadviseur of loopbaancoach noemen: kwaliteit van het advies is dan ook niet altijd gegarandeerd

– Persoonlijke hulp bij studiekeuze is voor de meeste mensen te kostbaar

 

Onze missie
Hulp bij studiekeuze toegankelijk maken voor iedereen en daarmee inclusief talentmanagement bereiken is onze persoonlijke missie geworden.

De Dotpin-app is dan ook gratis beschikbaar voor individuen.

 

Dotpin is voor alle niveaus
Op onze Explore pagina kun je erkende mbo, hbo en universitaire studierichtingen vinden. Op elk niveau dus. Dit doen we omdat in het nieuwe carriėrelandschap flexibiliteit nodig is: ‘the only way is up’ is niet meer altijd gewenst of gevraagd. Een stap opzij of zelfs ‘naar beneden’ kan vandaag de dag ook advancement betekenen als je hiermee verdieping en verbreding van kennis bereikt, kunt voldoen aan een vraag uit de arbeidsmarkt of als je meer in lijn komt met je eigen interesses en waarden.


Partnerships
Onze ambities zijn groot en daarom verwelkomen we partners met een aanvullend netwerk of aanvullende expertise; daarvoor graag een mail sturen naar partners@dotpin.com. We zijn niet geïnteresseerd in het promoten van bepaalde opleidingen: Dotpin wil onafhankelijk zijn in haar advisering.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Dotpin Team
hello@dotpin.com
https://www.linkedin.com/company/dotpin