Privacy Statement Dotpin B.V.

Privacy Statement Dotpin B.V.

Wij zijn Dotpin B.V. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

 

In deze verklaring lees je onder andere welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Statement). De Privacy Statement is van toepassing op onze website www.dotpin.com (de Website), onze onlineapplicatie (de App), ons dashboard voor het onderwijs en voor bedrijven (de Desktop Applicaties) en de overige diensten of producten die wij aanbieden (alle voornoemde diensten en producten tezamen de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies.

 

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Diensten te gebruiken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens?

Wij, Dotpin B.V., zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens. Onderaan deze Privacy Statement tref je onze contactgegevens aan.

 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?

Om aan jou onze Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens. Wij zullen nooit meer Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk is. Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor de omschreven doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. 

 

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om een deugdelijke administratie te kunnen voeren; 
 • om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wettelijke voorschriften die zien op de inrichting van onze bedrijfsvoering;
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

We verwerken (mogelijk) de volgende (Persoons)gegevens van je:

Contactgegevens:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • telefoonnummer
 • correspondentie of chatgesprekken met jou
 • jouw vragen over de Diensten
 • resultaten die worden opgeslagen

 

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen persoonsgegevens direct van jou wanneer je een account aanmaakt.

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt:

Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijze dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.

  

Geautomatiseerde besluitvorming

We gebruiken jouw data om jou en anderen relevante suggesties te bieden via de App. Het gaat om aanbevelingen voor studie en skills die mogelijk nuttig voor je kunnen zijn. Hoe meer nauwkeurig je profiel is, des te beter kunnen wij deze aanbevelingen nauwkeuriger en relevanter maken.

 

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van de volgende maatregelen:

 • het maken van back-ups van de Diensten;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden;

 

Heb je vragen over de beveiliging van jouw Persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door te mailen naar hello@dotpin.com.

 

Hoe lang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Zo bewaren wij bijvoorbeeld correspondentie met jou zolang je een account bij ons hebt en gegevens die nodig zijn voor onze boekhouding ten minste zeven jaar.  Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

 

Heb je vragen over hoelang we jouw Persoonsgegevens bewaren? Neem dan contact met ons op door te mailen naar hello@dotpin.com

 

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Daarnaast kunnen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben of wanneer dit nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. We kunnen persoonsgegevens delen met:

 • leveranciers;
 • de politie, in het geval dat de politie om jouw Persoonsgegevens vraagt en wij hiertoe verplicht zijn.

Wanneer wij gebruik maken van de diensten van leveranciers waarborgen we dat de Persoonsgegevens door hen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.

 

Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Wij kunnen de Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Indien je op een moment je niet meer kan vinden in de voorwaarden van Dotpin, kun je te allen tijde je account sluiten, tenzij expliciet anders overeengekomen indien er een overeenkomst tussen Dotpin en een zakelijke klant van toepassing is. Zolang je onze Diensten blijft gebruiken betekent dit dat je instemt met de dan geldende voorwaarden.

 

Jouw rechten met betrekking tot jouw Persoonsgegevens

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw Persoonsgegevens. 

 • recht op inzage 

Je kan ons verzoeken inzage te geven in welke Persoonsgegevens bij ons bekend zijn. We verzoeken je specifiek aan te geven welke Persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

 • recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn en als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 • recht op gegevenswissing

Je hebt het recht gegevens te laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we in sommige gevallen verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

 • recht op beperking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij de Persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens door ons onrechtmatig is.

 • recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw Persoonsgegevens door ons kan je bezwaar maken indien de Persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan eerder omschreven. 

 • recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij je gegevens zullen verstrekken, wanneer je dat verzoekt.

 • recht op intrekken toestemming

In het geval waarin wij jouw toestemming nodig hebben voor de verwerking van gegevens, kan je deze toestemming ook weer intrekken. 

Als je een van deze rechten uit wil oefenen, kun je contact met ons opnemen door te mailen naar hello@dotpin.com of te bellen naar +21(0)20-2157404.

 

Naast de bovengenoemde rechten heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

 

Links naar andere websites

We geven in onze App en Desktop Applicaties op onderdelen toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden zoals Studiekeuze123 en Kiesmbo.nl. Deze organisaties hanteren hun eigen privacybeleid waar wij geen invloed op hebben. 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.

 

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

 

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

 

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons Privacy Statement dan kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: legal@dotpin.com 

 

Dotpin B.V.

Nieuwstraat 72

1381 XV Weesp

The Netherlands

 

 

Laatste update: november 2022